Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia KSB

Krzta suchych faktów

Koło Studentów Biotechnologii Politechniki Gdańskiej rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku na Wydziale Chemii przy Katedrze Mikrobiologii. Skupia młodych ludzi chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu inżynierii genetycznej, biologii molekularnej oraz mikrobiologii. Daje także możliwość zdobywania umiejętności praktycznych poprzez udział w projektach badawczych. Ważnym aspektem działalności koła jest również propagowanie biotechnologii.


KSB PG jest prężnie działającą organizacją studencką i w ciągu zaledwie czterech lat istnienia może się poszczycić sporymi osiągnięciami:

 

§ W 2000 r. pomagało w zorganizowaniu I Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Biotechnologia Molekularna" oraz " III Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych Studentów Biotechnologii".

§ W 2001 r. przy współpracy z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni wykonało projekt badawczy. Celem badań było określenie występowania krętków B. burgdorferi Sensu Lato oraz A. phagocytophila w kleszczach pospolitych w gminie Grabowo (woj. podlaskie) oraz Gdyni Redłowo w zależności od stadium rozwojowego oraz ustalenie ryzyka infekcji ludzi i ocena stanu środowiska pod względem epidemiologicznym.

§ W 2002 r. Kapituła Czerwonej Róży, w dowód uznania, przyznała nagrodę dla najlepszego koła w Trójmieście. Od początku działania członkowie KSB uczestniczyli w licznych konferencjach naukowych. Były to doskonałe okazje do zaprezentowania swoich osiągnięć -niejednokrotnie honorowanych wyróżnieniami.

§ Od 2003 r. KSB jest członkiem YEBN (Young European Biotech Network) - międzynarodowej organizacji skupiającej studentów biotechnologii z całej Europy. Przynależność do YEBN daje możliwość poznania problemów i szukania sposobów ich rozwiązywania razem z kolegami z zagranicy. Członkowie koła aktywnie włączyli się w propagowanie biotechnologii. Organizowane były cykle wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej oraz innych placówek badawczych. Podczas Forum Kół Naukowych oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki organizujemy pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej, które cieszą się wielkim zainteresowaniem.

  • W 2004 r. zorganizowaliśmy kurs "Klonować każdy może...", w którym wzięli udział członkowie naszego koła oraz uczniowie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
  • W 2005 roku wraz ze zmianą zarządu w struktury koła napłynął nowy duch i chęci do ciężkiej pracy. Dołączyło do nas ponad 20 nowych członków, przez co priorytetem stało się przeszkolenie ich w pracy laboratoryjnej.
  • Poza pracami czysto laboratoryjnymi promowaliśmy nasze Koło podczas Forum Ogólnopolskich Kół Akademickich (4-6 kwietnia), Targów dla Gospodarki Innowacyjnej (28 kwietnia) oraz Bałtyckim Festiwalu Nauki (18-20 maja) gdzie wraz ze Studentami Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AM przeprowadziliśmy ankietę sprawdzającą wiedzę gdańszczan na temat Biotechnologii w tym GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów)
  • 15-16 października 2005 KSB pomagało w organizowaniu jednego z większych wydarzeń Politechniki Gdańskiej jakim było Biomillenium 2005 pt.:”Biotechnologia Molekularna”
  • 17 października 2005 spotkał nas ogromny zaszczyt zorganizowania spotkania studentów ze światowej sławy Biotechnologa prof. Wacława Szybalskiego, który podzielił się z nami refleksjami swojego życia zarówno naukowego jak i prywatnego
  • 19-20 listopada 2005 grupa dziesięciu reprezentantów Koła wzięła udział w dorocznym zjeździe ASSB (Akademickiego Stoważysznia Studentów Biotechnologii). Koło reprezentowały: Joanna Dzido z tematem: ”Opracowanie zestawu do identyfikacji Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis z wykorzystaniem reakcji multiplex PCR”*, Anna Grot z tematem: ”Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białek SSB-podobnych z organizmów termofilnych Thermotoga maritima i Thermotoga neapolitana oraz ich charakterystyka molekularna”* oraz Agata Drywa z wynikami przeprowadzonej ankiety pod tytułem: ”BIOTECHNOLOGIA – WIEDZA ZACZYNA SIĘ OD INFORMACJI”*. Poza stałymi punktami programu, jakim były prezentacje ciekawych osiągnięć członków z Kół Biotechnologicznych całej Polski, został poruszony temat nadania osobowości prawnej ASSB, wywołując burzliwą dysputę. Wynikiem tegoż, jest planowane kolejne spotkanie Prezesów i Wiceprezesów Kół w celu postanowienia o przyszłości ASSB.

§ 3 grudnia 2005 rozpoczęliśmy cykl wykładów dla ludzi z poza kręgów Politechniki Gdańskiej na temat Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO). Był to pierwszy z kilku następujących po sobie wykładów mających na celu poszerzenie wiedzy gdańszczan na temat Biotechnologii, a w tym szczególnie, na temat GMO.

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Statystyka

Odsłon : 181366

Polecane

Wspierają nas