Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Metagenomika bakterii psychrofilnych

W ramach metagenomiki bakterii psychrofilnych wykonano projekt pt. "Badanie bioróżnorodności psyhrofilnej mikroflory bakteryjnej jeziora lobeliowego Gacno Wielkie na podstawie analizy metagenomu". Badania zawężono do bakterii gram-ujemnych. Celem badań jest uzupełnienie danych literaturowych na temat jezior Parku Narodowego Bory Tucholskie, dostrzeżenie zależności między specyfiką wybranego środowiska a badaną mikroflorą, a także wykazanie przewagi nowoczesnych metod biologii molekularnej nad tradycyjnymi metodami mikrobiologii w określaniu bioróżnorodności w danym środowisku.

Badania zakładały pobranie próbek wody do sterylnych pojemników i transport na teren PG z ochroną przed kontaminacją próbek i zachowaniem warunków termicznych, filtrację 5 litrów wody przez filtry o średnicy poru 0,22 μm, zebranie osadu, izolację metagenomowego DNA z bakterii gram-ujemnych zawartych w osadzie, a następnie metagenomowe sekwencjonowanie genów kodujących 16S rRNA i analizę otrzymanych danych. Ponadto wykonano badania samej wody (temperatura, pH, chromatografia jonowa, badanie twardości wody metodą wersenianową, a także konduktometria).

Projekt realizowany we współpracy z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie.

Opiekun projektu: dr hab. inż Hubert Cieśliński

Przerębel do pobrania próbki wody, luty 2017

Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji IAKOŚ w dniu 15.04.2018 r.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyka

Odsłon : 181362

Polecane

Wspierają nas