Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

III Konferencja Kół Naukowych Wydziału Chemicznego

W dniach 19 – 21 kwietnia 2013 odbyła się III Konferencja Kół Naukowych Wydziału Chemicznego. W wydarzeniu tym organizacje studenckie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zajmujące się działalnością badawczą miały okazje zaprezentować swoje wyniki przed kolegami z uczelni. W seminarium wzięli udział członkowie kół takich jak: Koło Studentów Biotechnologii (KSB), Naukowe Koło Chemików (NKCh), Sekcja Studencka Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda” (SSOGPTChem „Hybryda”) oraz International Society Pharmaceutical Engineering (ISPE) reprezentowani średnio przez 12 członków. Każdy z uczestników zobowiązany był do wykonania pracy konferencyjnej: prezentacji lub posteru o tematyce naukowej związanej z działalnością członków danego koła. Wydarzenie organizowane było przez Wydziałową Radę Studentów Wydziału Chemicznego (WRS, reprezentowaną przez Katarzynę Kadzewicz) wraz z przedstawicielami poszczególnych kół (KSB: Alicja Krasuń, Małgorzata Grzęda, NKCh: Patrycja Rowińska, Paweł Koter, SSOGPTChem „Hybryda”: Damian Rosiak, Barbara Mikulak, ISPE: Kamil Ciarka, Natalia Lis).

Konferencja rozpoczęła się w piątek, 19 kwietnia, przyjazdem do malowniczej Czarliny, w której wśród łąk i lasów, nad pięknym jeziorem, mieści się zaciszny Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej. Uczestnicy zostali zakwaterowani w komfortowo wyposażonych domkach letniskowych oraz klimatycznym pawilonie. Wieczorem, po aklimatyzacji, zorganizowana została kolacja przy ognisku, gdzie uczestnicy mieli okazję do bliższego wzajemnego poznania się i zacieśnienia więzów przyjacielskich.

Sobota, 20 kwietnia, była dniem, który zaczął się bardzo pracowicie. Od samego rana, po grupowym śniadaniu przygotowanym przez członków konferencji, rozpoczęły się prezentacje Kół Naukowych. Każda z organizacji mogła w kilku słowach opowiedzieć o swojej działalności z ostatniego roku. Potem rozpoczęły się prelekcje indywidualne studentów. Nad sprawnym przebiegiem wykładów czuwała komisja w składzie:

· Opiekun naukowy: dr inż. Sebastian Demkowicz·

· Przedstawiciel KSB: mgr inż. Dorota Pawlak

· Przedstawiciel SSOGPTChem „Hybryda”: mgr inż. Andrzej Okuniewski

· Przedstawiciel NKCH: inż. Patrycja Rowińska

· Przedstawiciel ISPE: inż. Natalia Lis

· Przedstawiciel WRS: Katarzyna Kadzewicz

Każda z prezentacji trwała 12 minut. Dodatkowo 3 minuty stanowił czas przeznaczony na dyskusję i ewentualne pytania. Jako, że wystąpiło aż 18 prelegentów, wystąpienia podzielono na kilka bloków oddzielonych przerwami kawowymi oraz jedną dłuższą przerwą obiadową. Przedtem jednak, w trakcie przygotowania obiadu, odbyła się sesja posterowa. Komisja oraz zaciekawieni uczestnicy mogli podziwiać wykonane prace oraz zadawać autorom pytania i poznać szczegółowe informacje na temat każdego z doniesień. Zaprezentowanych zostało w sumie 20 posterów.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji uczestnicy udali się na krótką przerwę, aby odpocząć po intensywnym dniu, natomiast dla komisji rozpoczęła się jeszcze bardziej wytężona praca. Należało wybrać najciekawsze, warte nagrodzenia dzieła i wyróżnić tych uczestników, którzy włożyli w swoje prezentacje najwięcej pracy. Poziom doniesień naukowych był niezwykle wysoki, więc jury miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia przystępując do oceny i wyboru najlepszych. Ostatecznie nagrody zostały przyznane.

W kategorii prezentacje otrzymali je:
I miejsce

Bartosz Szulczyński (Hybryda) za prezentację pt. „Konduktometria dla amatorów, czyli jak zbudować tani konduktometr”

II miejsce
Agnieszka Kalinowska (NKCh) „Rtęć w środowisku morskim na tle anomalii pogodowych”

III miejsce
Paweł Koter (NKCh) „Degradacja chemiczna ścieków przemysłu farmaceutycznego”

Wyróżnienie I
Majus Misiak (KSB) „Polimerazy poli(ADP-rybozy) jako cel ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej”

Wyróżnienie II
Kamil Ciarka i Ewelina Różyńska (ISPE) „Półsyntetyczna cefalosporyna”

Wyróżnienie III
Piotr Graczyk (NKCh) „Działanie piankotwórczych środków gaśniczych na roślinność niską”

Wyróżnienie IV
Kamila Kucińska (NKCh) „Wpływ pH oraz stężenia biosurfaktantu na solubilizację oleju rzepakowgo i dodekanu w roztworach ramnolipidów o różnym stopniu oczyszczenia”

W kategorii postery:
I miejsce
Agnieszka Dąbrowska (NKCh) za poster pt. „Otrzymywanie i strukturA tiosiarczanów amoniowych”

II miejsce
Krzysztof Pacyga (NKCh) Fotografia analogowa okiem chemika”

III miejsce
Sławina Klimowicz (NKCh) „Próby rekultywacji jeziora Klasztornego Małego w Kartuzach”

Wyróżnienie I
Aleksandra Koszałka (NKCh) za poster pt „Chromianowanie powłok cynkowych na żółto bez zawartości rakotwórczego chromu (VI)”

Ponadto nagrodę publiczności otrzymali: w kategorii prezentacja ustna – Damian Włodarczyk za prezentację „Korozja materiałów konstrukcyjnych rurociągów wody i spalin na okręcie podwodnym”, w kategorii poster – Mateusz Grube i Ewa Jakusz za pracę pt. „Wpływ izo-alfa kwasów chmielu na gorycz piwa”

Nagrody dla laureatów w postaci książek o tematyce szeroko pojętej chemii ufundowało wydawnictwo PWN, natomiast główną nagrodą był voucher na szkolenia studenckie ufundowany przez firmę Luqam.

Po części oficjalnej i rozdaniu nagród rozpoczęła się impreza integracyjna, na której przy dźwiękach muzyki wszyscy mogli zrelaksować się w tańcu, Świetna zabawa w kameralnym gronie zagwarantowana była dzięki obsłudze akustycznej przez Szymona Nowickiego.

Zakończenie konferencji nastąpiło w niedzielę, 21 kwietnia, kiedy po wspólnym śniadaniu uczestnicy opuścili ośrodek i autokarem udali się z powrotem do Gdańska.

Konferencja przyniosła szerokie rezultaty. Studenci zrzeszeni w różnych organizacjach mogli wymienić się doświadczeniami, zapytać o realizowane na innych katedrach projekty naukowe czy nawiązać wzajemną współpracę w organizacjach. Dodatkowo wypoczynek na łonie natury w nieskażonym urbanizacyjnie miejscu pozwolił uczestnikom na złapanie oddechu świeżego powietrza i naładowanie akumulatorów do dalszej pracy badawczej.

Sponsorami III Konferencji Kół Naukowych Wydziału Chemicznego były firmy Jakusz, Wod-Przem, LOTOS i LUQAM oraz Wydawnictwo PWN. To dzięki nim owo wydarzenie zapisze się na długo w naszej pamięci. Pozostaje nam jedynie czekać na kolejną edycję konferencji, w roku 2014!

JF

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości