Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
autor: Adam Hulanicki

,,Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej'' prof. Adama Hulanickiego stanowią obszerny opis bogatego wachlarza reakcji chemicznych zachodzących w roztworach wodnych i ich zastosowania w metodach wolumetrycznych analizy ilościowej.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział wprowadzający, w którym przedstawiono podstawowe informacje na temat reakcji związków w roztworach, aktywności jonów, równowag jonowych i sposobów ich wyrażania.

W kolejnych rozdziałach książki przedstawiono teorie kwasów i zasad i ich właściwości w roztworach wodnych, zagadnienia związane z pomiarem i obliczaniem pH, roztworami buforowymi i teorią miareczkowania w układzie kwas--zasada.
Zagadnienia poruszane w książce napisane są językiem przystępnym dla studenta pierwszych lat studiów na kierunkach powiązanych z chemią, pozwalając bez większych trudności zrozumieć i przyswoić materiał wymagany programem studiów oraz stosowany w praktyce analitycznej.

Odpowiednio dobrane i często prezentowane przykłady oraz zadania obliczeniowe z odpowiedziami na końcu każdego działu pozwalają czytelnikowi na sprawną samodzielną pracę  z książką oraz zidentyfikowanie ewentualnych obszarów sprawiających trudności.

Wprowadzone rozróżnienia na materiał podstawowy i uzupełniający (dla bardziej zaawansowanych) -- widoczne już w spisie treści -- pozwala na szybkie zorientowanie się w strukturze i poziomie trudności danego rozdziału, ułatwiając rozeznanie początkującym czytelnikom oraz stopniowe przyswajanie jej treści.

Autor dedykuje książkę studentom pierwszych lat studiów chemicznych, choć przydatna może być również bardziej zaawansowanym czy ambitnym czytelnikom, chcącym usystematyzować czy poszerzyć swoją wiedzę o nowe materiały lub wykorzystać w dalszym toku studiów jako podręczne źródło rzetelnego opisu podstaw teoretycznych procesów zachodzących w roztworach a znajdujących zastosowanie w chemii analitycznej.

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości