Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

XV OASSB

 

W dniach 22-24 listopada na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się XV Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii & V International Conference of Biotechnology Students, w którym wzięło udział czworo członków naszego koła. Uczestnicy XV OASSB, którzy chcieli zaprezentować swoją działalność, mogli zrealizować swój zamiar w dwojaki sposób: wykonanie plakatu na sesję posterową bądź też ustną wypowiedź w jednej z sześciu kategorii:

  • · Microbiology,
  • · Biotechnology in Medicine: Experimental Oncology,
  • · Biotechnology in Medicine: Drugs & Inovations,
  • · Biotechnology in Medicine: Molecular Biology,
  • · Environmental Biotechnology & Plant
  • · Varia

Wśród licznych prezentacji ustnych prelekcje wygłosiły Joanna Fedorowicz z przemówieniem zatytułowanym „What is hiding in organic chemistry laboratory?” w kategorii Microbiology oraz Dorota Pawlak z wykładem pod tytułem „Synthesis and biological activity of new glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors” w kategorii Biotechnology in Medicine: Drugs & Innovations. Swoje postery zaprezentowały również Katarzyna Kadzewicz (Dermatophytes – enzymatic virulence factors) i Dorota Szczepańska (Nanomaterials for bioanalysis and biotechnology applications).

Ciekawym wydarzeniem zorganizowanym podczas konferencji było wystąpienie głównego sponsora, przedstawiciela firmy PURE BioLOGICS, oraz patrona medialnego, redaktora naczelnego portalu Biotechnologia.pl. Przedstawione zostały możliwości współpracy studenckiej z portalem poprzez możliwości redagowania artykułów naukowych na zlecenie Biotechnologia.pl

Oprócz prezentacji studenckich i doktoranckich odbyło się także walne zebranie Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii, na którym zostały omówione bieżące sprawy stowarzyszenia oraz przeprowadzono wybór nowego Zarządu. Jedna ze studentek Koła Studentów Biotechnologii, Joanna Fedorowicz, dołączyła do 7-osobowej grupy studentów biotechnologii z różnych obszarów Polski, aby przez najbliższy rok czuwać nad działaniami ASSB. Jej głównym zadaniem będzie koordynowanie ogólnopolskiej akcji „DNA – Encyklopedia Życia” w miastach, które w roku 2014 będą w niej uczestniczyć.

Uczestniczki konferencji poza reprezentacją uczelni i przekazywaniem informacji o własnej działalności mogły zaznajomić się z najnowszymi badaniami w dziedzinie biotechnologii prowadzonymi na innych polskich uczelniach. Wiedza zdobyta podczas sympozjum, jak również nowonawiązane kontakty stanowią dodatkowy atut podczas planowania własnej ścieżki kariery w ramach realizowanych studiów.

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości